img

2016 하계휴가 안내!
조회수 : 13178 | 등록일 : 2017-02-19 오후 4:21:44
                                        


                                           2016 하계휴가 안내!
                                                                                  


본점,강남(청담) : 8월1일(월) ~ 8월3일(수)까지

대리점 : 각 대리점으로 문의 바람.
(대리점마다 휴가 기간이 다르니 상담 및 방문시 전화 바랍니다.)


무더운 여름 더위 조심하시고
즐겁고 건강한 휴가 보내시길 바라며,
아름다운 추억 만드시길 바랍니다.


2016 추석휴무안내!
2016 제5회 광복둥이 돌반지 무료증정!